Lovdata designmanual

Denne manualen er utarbeidet for å ivareta Lovdatas sterke merkevare og for å sikre et enhetlig og tydelig uttrykk utad. Manualen inneholder retningslinjer for hvordan du bruker Lovdatas logo og de forskjellige elementene som utgjør Lovdatas visuelle profil. Her finner du også nedlastbare maler og filer for intern og ekstern bruk.

Ta kontakt dersom du har spørsmål om bruk av designmanualen.