Logo

Lovdatas logo består av et logosymbol formet tydelig i en grid, sammen med et tydelig navnetrekk.

Lovdata logo forhåndsvisning.

Logo på bakgrunn

Logotype og logosymbol kan tilpasses bakgrunnsfarger fra profilen. For å skille Lovdata.no og tjenesten Lovdata Pro, skal Lovdata.no stå mot Stortingsrød og Lovdata Pro står mot Kardinalrød.

Lovdata logo i ulike profilfarger mot ulike bakgrunnsfarger.

Lovdata Pro logo i ulike profilfarger mot ulike bakgrunnsfarger.

Lovdata Pro Student logo i ulike profilfarger mot ulike bakgrunnsfarger.

Clearspace

For å sikre optimal fremvisning og lesbarhet av logoen i sin helhet, skal man alltid ha et minimum av luft (eller clearspace) rundt logoen som like bred og høy som logosymbolet.

Visualisering av Logo clearspace.

Minstestørrelse

Logoen skal aldri benyttes i mindre størrelser enn det som er oppgitt under. Målene er inkludert clearspace.

Logo minstestørrelse.

Plassering

Logoen kan plasseres fleksibelt innenfor gitte rammer. Sørg for at fargekombinasjoner, minstestørrelser og clearspace er tilpasset bakgrunn og format, og plasser logo slik at den står balansert med annet innhold. Logosymbol og navnetrekk kan skilles ved enkelte anledninger (eks: powerpoint mal).

Eksempel: Plassering av logo

Filer

Under finner du en full oversikt over alle logofiler tilgjengelig for nedlastning. Du kan velge mellom to forskjellige fargetrekk, RGB og CMYK.

RGB / HEX

For digitale flater

Last ned alle RGB filer

CMYK

For trykksaker

Last ned alle CMYK filer