Foto

Her kan du laste ned våre offisielle bilder til ekstern redaksjonell bruk ved henvisninger til Lovdata. Vi har eiendoms- og opphavsrett til bildene nedenfor. Ved bruk skal alle foto krediteres med: Foto: Stiftelsen Lovdata. Ved bruk utenfor Skandinavia må tillatelse innhentes fra marked@lovdata.no

Pressefoto 1 av Odd Storm-Paulsen

Odd Storm-Paulsen

Last ned

Pressefoto 2 av Odd Storm-Paulsen

Odd Storm-Paulsen

Last ned

Lovdata miljøbilde

Lovdata Miljøbilde 1

Last ned

Lovdata miljøbilde

Lovdata Miljøbilde 2

Last ned

Lovdata miljøbilde

Lovdata Miljøbilde 3

Last ned

Lovdata miljøbilde

Lovdata Miljøbilde 4

Last ned

Lovdata Miljøbilde 5

Lovdata Miljøbilde 5

Last ned

Lovdata miljøbilde

Lovdata Miljøbilde 6

Last ned

Lovdata miljøbilde

Lovdata Miljøbilde 7

Last ned

Lovdata miljøbilde

Lovdata Miljøbilde 8

Last ned

Lovdata miljøbilde

Lovdata Miljøbilde 9

Last ned

Lovdata miljøbilde

Lovdata Miljøbilde 10

Last ned