Malverk

På denne siden kan du laste ned malverk for Powerpoint, Word og Visittkort.

Powerpoint

Under ser du forhåndsvisninger og eksempler på bruk av profil i Powerpoint- presentasjoner. Her står kolonnen til venstre som en konstant bokrygg for å ivareta Lovdatas synlighet under presentasjonen.

Lovdata Powerpoint malverk forhåndsvisning, forside.
Lovdata Powerpoint malverk forhåndsvisning, blank.
Lovdata Powerpoint malverk safezones.

Eksempler

Forhåndsvisning av Lovdata Powerpoint Malverk

Word

Brevarket er standarisert med tanke på variert innhold så inneholder kun logo og selskapsinformasjon.

Mockup av malverk, brevark.

Visittkort

Visittkortene er basert på et rent, profesjonelt og kostnadseffektivt design hvor den viktige informasjonen får prioritet. Det kan lages andre variasjoner basert på profil til spesielle formål.

Forside & bakside av visittkort

Filer

Under finner du de forskjellige malverkene klare for nedlastning.

 • Powerpoint-presentasjon

  Powerpoint-presentasjon

  Presentasjonsmal i PowerPoint (Arial)

  lovdata-ppt-mal.pptx

 • Powerpoint-presentasjon

  Powerpoint-presentasjon

  Presentasjonsmal i PowerPoint (Helvetica)

  lovdata-ppt-mal-helvetica.pptx

 • Visittkort

  Visittkort

  Visittkortmal i InDesign

  lovdata-visittkort-mal.zip

 • Brev

  Brev

  Brevmal i Word

  lovdata-word-mal.docx