Ikoner

Lovdatas ikonpakke inneholder både UI-ikoner som brukes på alle sider knyttet til Lovdata samt ikoner som kan benyttes i markedssammenheng. Ikonene kan også benyttes som grafiske elementer og til andre nødvendige formål. Under kan du se et utdrag fra ikonsamlingen.

Ikoner til markeds- og profileringsformål

Lovdata har opphavsrett til egne symboler og ikoner. Ta kontakt med Lovdata om du ønsker tilgang (marked@lovdata.no)

Ikoner til UI-formål

Lovdata har opphavsrett til egne symboler og ikoner. Ta kontakt med Lovdata om du ønsker tilgang (marked@lovdata.no)