Grafisk element

Som resten av profilen, er de grafiske elementene bygget på en grid. Elementene kan formes med kreativ frihet innenfor disse satte rammene. Under kan du blant annet se eksempler på hvordan et mønster kan settes opp i forskjellige grid.

Eksempel på bruk av mønster

Eksempel på bruk av mønster

Gridbasert mønster på mørk flate

Eksempel på flate hvor grafisk element fungerer som et anker for informasjonen.

Filer

Under finner du nedlastbare varianter av grafiske elementer.

PNG

Bilder av mønster i bildeformat, png.

Last ned alle png-filer

SVG

Mønster i vektor format.

Last ned alle svg-filer