Grafisk element

Som resten av profilen, er de grafiske elementene bygget på en grid. Elementene kan formes med kreativ frihet innenfor disse satte rammene. Under kan du blant annet se eksempler på hvordan et mønster kan settes opp i forskjellige grid.

Mockup av grafisk mønster

Eksempel på bruk av mønster

Mockup av grafisk mønster på ID-kort

Eksempel på bruk av mønster

Forhåndsvisning av grafisk mønster

Gridbasert mønster på mørk flate

Lovdata magasin mockup, grafisk element.

Eksempel på flate hvor grafisk element fungerer som et anker for informasjonen.

Forhåndsvisning av grafisk element

Filer

Under finner du nedlastbare varianter av grafiske elementer.

PNG

Bilder av mønster i bildeformat, png.

Last ned alle png-filer

SVG

Mønster i vektor format.

Last ned alle svg-filer