Konsept

Som en metafor for jussens systematikk, bruker vi grid – inspirert av det det teknologiske binærsystemet – for å spille på friheten til å være fleksibel innenfor et strengt rammeverk. Logoen kan symbolisere brikker som faller på plass, en åpen bok, søk i en database og prosessering av data. Konseptet skal vekke assosiasjoner mot teknologi og forene Lovdatas stolte historie med en spennende fremtid.

Logoreveal av Lovdata logo mot Stortingsrød

Logoreveal av Lovdata Pro logo mot Kardinalrød

Lovdata mockup konsept.